Στο ιατρείο διενεργούνται μικροεπεμβάσεις


Χαλκίδα Χάρτης Ιατρείου

Υπεύθυνη Ιατρείου Μαστού ΝΝΑ