Δημοσιεύσεις

POSTERS

 •          Evaluation of Thin-PrepR Cytology in The Investigation of suspicious for malignancy breast lesions. K. Kontzoglou²,K.Moulakakis², G.Xanthopoulou², J. Stamoulis² P.Konofaos², N.Nikiteas²,AKyroudes¹, M.Kyriazi¹, A.E.Giahnaki³ and P.Karakitsos¹
  ¹Department of Histology andEmbryology, University of Athens, Greece.
  ²2nd PropedeuticSurgical Department of University of Athens, Laiko Hospital.
  ³Hellenic CancerSociety-Greece.
  2nd InternationalMediterranean Course in Mastology “Non –Palpable Breast Lesions” September25-26, 2003, Ioannina, Greece.

 •         Right Hepatic Lobectomy Following LaparoscopicCholecystectomy Michail O¹, Megas T²,Papaconstantinou J¹, Dimitroulis D²,XanthopoulouG² Felekouras E¹, Michail P¹
  ¹1st Department ofSurgery, Laikon General Hospital, Goudi, Athens,Greece ,²2nddepartment of Surgery , Laikon General Hospital , Goudi, Athens, Greece,
  15th World Congressof International Association of Surgeons and Gastroenterologists (andOncologists)(IASG) 07-10.09.2005 Prag,

 •         Coexistence of Pancreatic Cancer and Duodenal Endocrine Tumor. G Xanthopoulou Th Megas, N Nikiteas D Dimitroulis GTsourouflis, M Flessas, A Kostakis. ²2nd Propedeutic SurgicalDepartment of University of Athens, Laiko Hospital
  3th Panhellenic Congress OfOncology with International Attendance. 24-27Nov 2005 Athens.

 •        The role and the efficacy of Mammotome biopsy(vacuum-assistedbreast biopsy) for non-palpable lesions. The experience of ourInstitution.Ioannis Misitzis, Georgios Rigas ,Irini Georgiou,Georgia Xanthopoulou, Evangelos Filopoulos, Georgios Kinoglou ST SAVVASANTICANCER HOSPITAL, Athens Greece.
  International Istanbul Breast Cancer ConferenceSept30-Oct02, 2014 Hilton Hotel Bosporus Istanbul.    

 


ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 •        Abdominal Echinococcosis Chr Aggelakis, VKalliakmanis, A Malatos, G Xanthopoulou A Dimakopoulos SurgeryDepartment Agrinion General Hospital XXII Panhellenic Congress of Surgery,18-22 Nov 2000 Athens.

 •         Gastrointestinal Stromal Tumors GXanthopoulou , K Moulakakis, Z Antonopoulou, G Tsourouflis, S Makris, IMpellos, E Margaritis, G karatzas, Alk. Kostakis. 2nd\department of Prepaedeutic Surgery, University of Athens, Laiko GeneralHospital 29th Panhellenic Medical Congress, 20-24 May 2003, Athens.

 •        Application of Liquid-base Cytology in theInvestigation of Colon Cancer DNA Content. K Moulakakis¹, G Xanthopoulou¹¹,J Stamoulis, P Karakitsos², Asp Kyroudi², A.E.Giahnaki², N.Nikiteas¹, KKontzoglou¹
  ¹ 2nd\department of Prepaedeutic Surgery, University of Athens, Laiko GeneralHospital  ²Department of Histology andEmbryology, University of Athens,
  29thPanhellenic Medical Congress, 20-24 May 2003 ,Athens.

 •        Effect of Increased Intrabdominal Pressure onthe Liver. E Antoniou, E Kairi, E Argyra, J Doukoumopoulos, P Lykoudis, GPolymeneas, A Marinis, G Xanthopoulou, D Voros
  2nd\department of Prepaedeutic Surgery, University of Athens, Laiko Hospital,Athens, Greece & 2nd Department of Surgery, Aretaieion Hospital,University Of Athens, Athens, Greece.
  40thCongress of the European Society for Surgical Research (ESSR) Konya, Turkey,May 25-28, 2005

 •   28nd Panhellenic Congress of Surgery/International Surgical Forum 2012 21-24 Nov. AthensRapporteur in Round Table with subject : "Current outlook in Breast CancerSurgical Management"Lecture on "Locally advanced breast Cancer. Breast Conserving Surgeryafter Neoadjuvant Chemotherapy"

 •   Oncological efficiency analysis of LaparoscopicRight Coloctomy.  BoutsikosG, Kyriazanos I, Xanthopoulou G, Miliadis L,Peclivanidis G
  2ndSurgery Departement, Naval Hospital of Athens.
  5th Panhellenic Convention of HelenicSociety of Colon and Rectal Surgery Alexandroupoli, April 13-15 2013 
 • 25ο ΙατρικόΣυνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων 27-29 Νοεμβρίου 2014 Θεσσαλονίκη. Εισηγήτρια σε Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα "Καλοήθεις παθήσεις μαστού-Δεν πρέπει να ξεφύγει η κακοήθεια" Εισήγηση "Γυναικομαστία"
   ΑΡΘΡΑ

 •        Angelakis Ch.,Kalliakmanis B. Hitos A., XanthopoulouG., Benou M. Rib chondrosarcoma: Report of a case. Hellenic Journal ofSurgery 2001, 73, 4:286-290 
   

 

Υπεύθυνη Ιατρείου Μαστού ΝΝΑ